Jazykolamy, ktoré potrápia nejeden jazýček ↓


Jazykolamy nám pomáhajú si precvičiť reč pomocou ťažko vysloviteľných kombinácií slov. Odstraňujú rečové vady a učia správne vyslovovať. Jazykolamy cvičte vždy po jednom, nie všetky naraz. Odriekanie jazykolamov by sa malo začať pomaly, nahlas a zrozumiteľne a potom ich postupne zrýchľujte. Skúste ich zopakovať aspoň 10-krát bez prestávky. Na jednej strane je to veľká zábava a na druhej strane si deti trénujú pamäť a reč. Tak smelo do učenia jazykolamov!


1. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku.
2.Pavol povedz pravdu pravdivú, predala pekárka páperovú perinu?
3. Levy sa váľali dolu lávou do válova.
4. Klobučníčka a klobučník kládli klobúk na ručník.
5. Išiel pštros s pštrosicou a prošíčatkami Pštrosou ulicou.
6. Strč prst skrz krk.
7. Žeby žaby žuvali žuvačku?
8. A tie vrabce z toho tŕnia štrng, brng do druhého tŕnia.
9. Sysle myslia, že v tej pixli je syslie müsli.
10. V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.

Naučme sa básničku: Malá čitateľka ↓

Pohybové riekanky a básničky – Keďže teraz nemôžeme byť v našej škôlke, môžeme si rozhýbať svoje telíčka aj doma. Cviky sú zamerané na stimuláciu telesného a motorického rozvoja u detí, podporujú správne držanie tela, vedú k správnemu dýchaniu pri cvičení a zároveň si deti osvojujú základné postoje a pohyby trupu a končatín. ↓

1. Ľavá nôžka, pravá nôžka (striedavo dvíhať ľavú a pravú)
zatancujeme si troška, (ruky vbok, drobnými krokmi obrat o 360°)
hlboko sa pokloníme, (mierny predklon)
veselo sa zatočíme. (obrat spojiť s tlieskaním)

2. Len čo vstanem z postele, (výpon)
už aj cvičím vesele, (podup na mieste)
ruky hore, ruky dolu, (v stoji spojnom vzpažiť – pripažiť od seba a zase spolu. (upažiť – pripažiť)
Čupnem, vstanem, vyskočím, (zo stoja – do drepu a späť do stoja)
veselo sa zatočím. (obrat)

3. Keď slniečko skoro vstalo, (drep, výpon vo vzpažení, stoj spojný)
dobré ráno povedalo. (pohyb paží v jednom smere)
Pozrelo sa do okienka, (v stoji otáčanie hlavou vpravo, vľavo)
kde spí malá Marienka. (drep – znázorniť spanie)
Vstávaj hore! Už je dníček, (stoj spojný, pohyb paží)
umy očká, umy krček. (znázorniť umývanie)
Do šatôčok šup-šup-šup, (znázorniť obliekanie)
do školičky dup,dup,dup. (chôdza na mieste)

4. Už sme v lese (chôdza po priestore)
Sú tu stromy , jeden tu a tu druhý (stoj spojný upažiť pravou, upažiť ľavou)
Vetrík kýva vetvami (stoj rozkročný – úklony)
Vtáčik letí nad nami (stoj spojný –pažami znázorňovať krídla)
Skáče malý zajko v lese (poskoky v drepe vpred – rukami znázorňovať uši)
Veverka si orech nesie (stoj spojný – striedať poskoky na ľavej s poskokom na pravej nohe)
Medvedík sa prevaľuje, ku spánku sa pripravuje (ľah vzadu , prevaľovanie, ľah – relaxácia)

5. Ika-tika gymnastika, (chôdza na mieste)
zhlboka sa dobre dýcha, (v stoji rozkročnom čelné kruhy)
raz-dva, raz-dva, (chôdza na mieste)
na ornici brázda, po nej drobčí prepelica (zrýchlená chôdza)
a na konci otočí sa. (otočiť sa na mieste)
Vysoko je slnko, (výpon vo vzpažení)
hlboko je zrnko, (drep)
cez potok je most, cvičili sme dosť. (s výskokom stoj rozkročný)

zdroje:
www.eduworld.sk
www.kidstownm.citylife.sk
www.pinterest.com


Loading