Vypočuj si rozprávku a porozprávať sa čo sa v nej dialo ↓

RUKAVIČKA
(Ľudová rozprávka v preklade M. Rázusovej – Martákovej)
Šiel dedko horou a za ním bežal psíček. Šiel dedko, šiel a stratil
rukavicu.
V tom dobehne myška, vlezie do tej rukavice a povie: „Ja tu budem
bývať.“
A hneď na to žabka – hop, hop – spytuje sa: „Ktože, kto býva
v rukavičke?“ „Myška Všetkohryzka. A ty si kto?“ „Ja som žabka
Skákajlabka. Pusť bývať i mňa!“ „No poď!“ Tak je ich už dvoje.
Beží zajačik. Pribehne k rukavici, opýta sa: „Ktože, kto býva
v rukavičke?“ „Myška Všetkohryzka, žabka Skákajlabka. A ty si kto?“ „Ja
som zajko Pobehajko. Pustite i mňa!“ „No poď!“ Tak je ich už troje.
Beží líštička: „Ktože, kto býva v rukavičke?“ „Myška Všetkohryzka,
žabka Skákajlabka, zajko Pobehajko. A ty si kto?“ „Ja som líštička
Kmotrička. Pustite i mňa!“ „No poď!“ Tak ich už tam sedí štvoro.
Ľaľa, beží vĺčik rovno k rukavici a tiež sa spytuje: „Ktože, kto býva
v rukavičke?“ „Myška Všetkohryzka, žabka Skákajlabka, zajko Pobehajko,
líštička Kmotrička. A ty si kto?“ „Ja som vĺčik Sivý bôčik. Pustite i mňa!“
„Nuž teda poď!“ Vliezol aj ten a už ich bolo pätoro.
Kde sa vzal, tam sa vzal, doteperil sa diviak: „Kroch, kroch, kroch, kto
býva v rukavičke?“ „Myška Všetkohryzka, žabka Skákajlabka, zajko
Pobehajko, líštička Kmotrička, vĺčik Sivý bôčik. A ty si kto?“ „Ja som diviak
Kvičiak, pustite i mňa!“ „Je to bieda, každý by rád do rukavičky. No ty sem
ani nevlezieš!“ „Nejako sa vleziem, len ma pustite!“ „Nuž čo s tebou, vlez!“
Vliezol i ten. Už ich je šestoro. A je im tak tesno, že sa pohnúť nemôžu.
Tu však zapraská haluzie. Vylieza medveď. Tiež podíde k rukavici
a zareve: „Ktože, kto býva v rukavičke?“ „Myška Všetkohryzka, žabka
Skákajlabka, zajko Pobehajko, líštička Kmotrička, vĺčik Sivý bôčik a diviak
Kvičiak. A ty si kto?“ „Ho, ho, ho, čiže vás tu premnoho. A ja som medvedík
Jedzmedík. Pustite i mňa!“ „Akože ťa pustíme? Veď i tak je tesno.“ „Nuž
dáko, nejako!“ „No tak poď, ale len na krajíček.“ Vliezol i ten. Bolo ich
sedmoro, ale je tak tesno, že div rukavicu neroztrhne.
A vtedy dedko zbadá, že mu chýba rukavica. Vrátil sa ju hľadať. A psík
ho predbehol. Beží, beží. Vidí, rukavica leží a hýbe sa. A tu psíček: „Hav, hav,
hav!“ Všetci sa tam naľakali, z rukavice vyskákali a hybaj na všetky strany
po hore. No a dedko prišiel a zobral si rukavicu.

Zadanie č.1

Zadanie č.2

Zadanie č.3
Nájdi k rukaviciam ich páry, spoj ich ceruzkou. Ak to budeš mať hotové, rukavičky vyfarbi, ale dávaj pozor, aby bol pár rukavíc vyfarbený narovnako.

Zadanie č.4 (Staršie deti)
Dokresli rukaviciam ich chýbajúcu polovicu ↓

Zadanie č.5 ↓

Zadanie č.6 ( Mladšie deti)

Zadanie č.7

zdroje:
www.pinterest.com
www.prosolutions.sk
www.legalsoft.sk

Loading