Cieľ aktivity: Zopakovať si činnosti obvyklé pre deň a noc, vnímať že čas plynie – vyrobiť si hodiny, osvojovať si dni v týždni.

DOBRÉ RÁNO SLNKO VSTALO,
NA DETIČKY ZAVOLALO.
POĎTE DETI, POĎTE VON.
POBEHAŤ SI NA NÁŠ DVOR.
DETI VYŠLI, POSKACKALI  NA SLNIEČKO ZAVOLALI.

S rodičmi alebo súrodencami si môžeš zaspievať pieseň
„Slniečko sa zobudilo“

Zadanie č.1
Prečítať si príbeh spolu s rodičom, na konci príbehu klásť dieťaťu otázky vyplývajúce z textu. (Kto v príbehu vystupoval, prečo sa hneval mesiačik na slnko ? Ako sa dohodli mesiačik a slniečko ?….. )

Zadanie č.2 (mladšie deti) Slniečko, hviezdy, mesiačik
Nájdi dvojicu, obrázok vyfarbi↓

Zadanie č.2 (staršie deti)

Osvojovať si dni v týždni spoločne s rodičmi, rozprávať sa čo počas týždňa robíme. Môžte sa báseň naučiť ↓

Na to,  aby sme sa  mohli zorientovať v čase používame hodiny. Tak si skúste spolu s rodičmi nejaké vytvoriť napr. aj takéto hodiny. Ak nepoznáte čísla alebo ich neviete nakresliť mamička určite pomôže.
Budeme potrebovať: výkres, lepidlo, vrchnáky z fliaš,   farby, farebné papiere, slamky,  gombík…
Môžete si vytvoriť hodiny, ktoré sa vám páčia, alebo si vymyslieť iné. Záleží na vašej fantázii.

Pri týchto hodinách si môžete zopakovať aj počítanie. K číslu priradíme bodky.

zdroje:
www.pinterest.com
www.youtube.com


Loading