Schopnosť sústrediť sa, koncentrovať pozornosť na danú činnosť je dôležitým predpokladom pre budúce učenie dieťaťa. Cvičenia môžu pomôcť naučiť deti sústrediť sa, koncentrovať pozornosť.

Aktivity vhodné na stimuláciu pamäte, pozornosti, myslenia

Aktivita č.1 „Čo sa zmenilo?“
Rozložte si na koberec alebo stôl rôzne predmety. Dieťa si prezerá rozložené predmety napríklad 1 minútu. Dieťaťu zakryjete oči, a niektorú vec zo stola odložíte. Dieťa sa naspäť otočí a má zistiť čo sa na stole zmenilo. Hru si už môžete prispôsobiť sebe (môžete odstrániť alebo pridať viac predmetov, nemusíte spraviť žiadnu zmenu….)

Aktivita č.2Zoraďovanie hračiek alebo predmetov podľa veľkosti
Dieťaťu predložíme 3-5-10 hračiek, ktoré zaradí do radu podľa veľkosti. Potom hračky zakryjeme a dieťa sa snaží vymenovať všetky hračky tak, ako išli po sebe. Alebo dieťaťu zaviažeme oči a necháme ho znova hračky zaraďovať podľa veľkosti podľa hmatu.

Aktivita č.3 „Čo sem nepatrí?“
Zvolíme 4-5 slov, ktoré majú nejakú spoločnú vlastnosť a pridáme slovo, ktoré k nim neparí .Deti musia slovo spoznať a vyradiť.
Napr. mama, otec, sestra, slimák, babka, dedko
obloha, slnko, mesiac, hlina, planéty
bicykel, auto, lietadlo, vták, vlak
lopta, ihrisko, preliezačky, zmrzlina, piesok

Aktivita č.4 Hľadáme protiklady
malý – veľký, biely – čierny, svetlý – tmavý, slnko – mesiac, deň – noc ….
„Strom je veľký – kvietok je malý“.

Aktivita č.5 „Je to pravda alebo lož ?“
Dieťaťu hovoríme pravdivé aj nepravdivé krátke vety, dieťa sa snaží určiť čo je pravda alebo lož. Napr. „Slnko svieti v noci, cez deň svieti mesiac“, „Jahoda je zelenina, kel je ovocie“, „Žirafa je nízka, myš je vysoká“…..

Aktivita č. 6″Cvičenie analógie“
Dieťaťu hovoríme slová, ku ktorým vytvára vhodnú dvojicu podľa toho, čo ho napadne. Napr. les – huby, rieka – voda, dom – kuchyňa, leto – kúpalisko, zima – sneh, mačka – myš, krava – mlieko …..

Aktivita č.7 „Na Marťana“
„Marťan“ priletí na našu planétu a všetkému sa čuduje – čo je to
kvet, lopata, dom… Úlohou detí je „Marťanovi“ vec čo najlepšie popísať, aby
pochopil, k čomu je (vzhľad, vlastnosti atď.)

Aktivita č.8 Pexeso
Ide o zábavnú a zároveň veľmi účinnú formu trénovania nielen pamäti, ale aj pozornosti. Takže šup, zahrať si pexeso so súrodencami alebo rodičmi.

Prikladáme aj pracovné listy ↓

zdroje:
www.pinterest.com
https://cpppaprv.sk/wp-content/uploads/pre_rodicov/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20rodi%C4%8Dov%20pred%C5%A1kol%C3%A1ka.pdfLoading