Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je poznávať rozdiely medzi dňom a nocou, osvojovať si jednotlivé činnosti ktoré počas dňa vykonávame. Poznávať symboly dňa a noci.

Janko vstáva so slniečkom,
hneď si zúbky čistí,
umýva sa, češe vlasy, to si buďte istí.
S večerníčkom končí dníček, Janka čaká pekný sníček.
O chvíľočku bude spať, aby ráno mohol vstať.

Zadanie č.1
Popozeraj si obrázky a rozprávaj, čo deti na obrázkoch robia. Povedz, ktoré činnosti vykonávajú počas dňa a ktoré večer keď je už na oblohe mesiac. Ktoré z týchto činností vykonávaš aj ty? Rozprávajte sa o tom s rodičmi. Pomocou tejto aktivity si deti fixujú režim dňa.

Zadanie č.2 ↓
Popozeraj si obrázky a porozprávaj, čo na nich dievčatko robí.
V pracovnom priraď slniečko a mesiac k jednotlivým obrázkom.
Pracovný list si môžeš vyfarbiť.

Zadanie č.3
Tancujme v rytme hudby.

Zadanie č.4
Prinášame zopár nápadov na tvorenie:


zdroje:
www.pinterest.com
www,estonacik.sk

Prajeme príjemnú zábavu 🙂

Loading