Hopi, hopi, skok,
takto skáče rok čo rok.
Potom spraví kotúľ vzad,
a smeje sa veľmi rád.
Dobré vtipy pozná všetky,
kráľom vraví samé pletky.

Správne dvojice šašovia – vystrihni štvorčeky s hlavami šašov na pracovnom liste pod čiarou a nalep tieto štvorčeky tak, aby rovnaký šašovia boli pri sebe ↓

Dokresli – dokresli šašovi druhú polovicu tela a potom ho vyfarbi podľa vlastnej fantázie ↓

Šašo grafomotorika – dokresli do šaša tvar podľa daného vzoru a farby↓

Šašo puzzle– rozstrihni šaša po čiarach, poukladaj jednotlivé časti správne na nový farebný papier, nalep ich a šaša vyfarbi ↓

Vyfarbi podľa návodu – vyfarbi pierka na čelenke podľa návodu ↓

Vyrob si šaša – vytvor si vlastného šaša tak, že vystrihni maketu, pravý a ľavý roh čapice prehli do stredu makety a tieto dve polovice zlep kúskom lepiacej pásky tak, aby ti vznikol otvor na vsunutie ruky. Šašovu hlavu a čapicu vyfarbi podľa vlastnej fantázie, miesto nosa môžeš nalepiť vrchnák z PET fľaše, za uši nalep krátke farebné pásiky ako vlasy (môžeš po pásikoch prejsť nožnicami tak, aby sa ti zvlnili) a na vrch čapice vystrihni farebný kruh ako bombolec. Dávaj pozor pri práci s lepidlom aj s nožnicami.

Na konci si môžeš pustiť pieseň od Uja Ľuba – Šašo a môžete si spolu s rodičmi alebo súrodencami zatancovať a rozhýbavať vaše telo.

Prajeme príjemnú zábavu

zdroje:
www.pinterest.com
www.preucitelky.sk

www.youtube.com

Loading