Občas chodí po rukách,
 z ničoho vraj nemá strach.
 Červený má veľký nos, 
zábavy vždy robí dosť.      
  (Čo je to?)

Prečítajte si s deťmi básničku o Fašiangovom harmaTanci. Po prečítaní sa s deťmi rozprávajte o tom, aké masky tam vystupovali, aký sviatok oslavujeme v maskách.

Úloha č.1 (šašovia) Podľa predlohy, vymaľuj šašovi geometrické tvary farbami, ktoré vidíš na obrázku. (štvorec- červená,  kruh- žltá, trojuholník- zelená). ↓

Úloha č. 2(dorob šašovi vlasy a motýlika) Úlohou detí je dorobiť šašovi vlasy a motýlika pomocou odtláčania rúk namočených vo farbe↓

Úloha č.3 Prikladáme zopár nápadov na masky, ktoré si môžeš doma vyrobiť. Budeš potrebovať rôzny kreatívny výtvarný materiál, záleží len na tebe, ako si svoju masku vyzdobíš.

zdroj:
www.pinterest.com

Prajeme veľa zábavy 🙂

Loading