MŠ do odvolania zatvorená

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Hlohovec v najvyššom 4. stupni varovania, zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Hlohovec.

Z tohto dôvodu bude prevádzka MŠ Leopoldov prerušená.

Ďalšie otvorenie bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec ako aj regionálnych indikátorov.

O zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky www.msleopoldov.sk a vyhlásením oznamu mestským rozhlasom.

Ďakujem za pozorumenie

Loading