Aktuálne informácie o prevádzke MŠ od 08.02.2021

Vážení rodičia,

nakoľko vláda stále rokuje, čakáme na jej uznesenie. Preto Vás informujem, že organizácia a podmienky  Materskej školy Leopoldov  08.02.2021 a 09.02.2021 zostávajú nezmenené: len pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórii:  kritická infraštruktúra/ alebo    nemožnosť pracovať z domu.

Zákonní zástupcovia detí,  ktorí pracujú v uvedených kategóriách a ešte potrebujú prihlásiť deti, oznámia túto informáciu na telefónnom čísle
0910 905 608 dnes /t.j. 05.02.2021/.


Potrebné dokumenty:
– potvrdenie od zamestnávateľa,
Nové aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti potrebné na odovzdanie pri vstupe do MŠ od 08.02.2021,
– kópia aktuálneho potvrdenia o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu zákonného zástupcu.

Tlačivo je možné stiahnuť >TU< alebo vyzdvihnúť priamo v MŠ od 6,30 hod. do 16,00 hod ! a informácie k tlačivu sú k nahliadnutiu >TU<

Mesto Leopoldov má k dispozícii MOM počas víkendu.  

O ďalšom priebehu vás budeme aktuálne informovať na stránke:  wwwmsleopoldov.sk a formou vyhlasovania oznamov MsÚ Leopoldov.                                                                                                                   

Ďakujeme za pochopenie, Mgr. Katarína Antalová, riaditeľka MŠ Leopoldov.                                                          

Loading