Chrobáčikov svet

Farby a tvary

Farby a tvary

Naučte deti rozoznávať tvary a farby prostredníctvom aktivít ktoré Vám prinášame. ↓ Staršie deti si farby a tvary zopakujú, mladšie si ich prostredníctvom aktivít osvojujú. Aktivita č.1 ↓ Nájdi pavúčikovi správnu farbu. Aktivita vhodná pre deti od 3 rokov Aktivita č.2 Nájdi Motýľovi jeho správnu farebnú dvojicu ↓ Aktivita č.3 Vypracuj zadanie s porozumením ↓Prečítajte si viac o Farby a tvary[…]

Časové vzťahy – ročné obdobia

Časové vzťahy – ročné obdobia

Cieľ aktivity: Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov.• Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. Dni, týždne a mesiace,spolu v jednom domčeku,učupia sa pod strechu.K tomu ešte sviatky krásne,kto ten domček správne názve?Čo je to?(Kalendár) Presne tak, deti, je to kalendár. ČoPrečítajte si viac o Časové vzťahy – ročné obdobia[…]

Časové vzťahy

Časové vzťahy

Cieľ aktivity: Zopakovať si činnosti obvyklé pre deň a noc, vnímať že čas plynie – vyrobiť si hodiny, osvojovať si dni v týždni. DOBRÉ RÁNO SLNKO VSTALO, NA DETIČKY ZAVOLALO.POĎTE DETI, POĎTE VON. POBEHAŤ SI NA NÁŠ DVOR.DETI VYŠLI, POSKACKALI  NA SLNIEČKO ZAVOLALI. S rodičmi alebo súrodencami si môžeš zaspievať pieseň „Slniečko sa zobudilo“ ↓Prečítajte si viac o Časové vzťahy[…]

Pamäť, pozornosť, myslenie

Pamäť, pozornosť, myslenie

Schopnosť sústrediť sa, koncentrovať pozornosť na danú činnosť je dôležitým predpokladom pre budúce učenie dieťaťa. Cvičenia môžu pomôcť naučiť deti sústrediť sa, koncentrovať pozornosť. Aktivity vhodné na stimuláciu pamäte, pozornosti, myslenia↓ Aktivita č.1 „Čo sa zmenilo?“Rozložte si na koberec alebo stôl rôzne predmety. Dieťa si prezerá rozložené predmety napríklad 1 minútu. Dieťaťu zakryjete oči, aPrečítajte si viac o Pamäť, pozornosť, myslenie[…]

Dobré ráno, dobrú noc

Dobré ráno, dobrú noc

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je poznávať rozdiely medzi dňom a nocou, osvojovať si jednotlivé činnosti ktoré počas dňa vykonávame. Poznávať symboly dňa a noci. Janko vstáva so slniečkom,hneď si zúbky čistí,umýva sa, češe vlasy, to si buďte istí.S večerníčkom končí dníček, Janka čaká pekný sníček.O chvíľočku bude spať, aby ráno mohol vstať. Zadanie č.1 ↓PopozerajPrečítajte si viac o Dobré ráno, dobrú noc[…]

Režim dňa – Medový hrnček

Režim dňa – Medový hrnček

Bzučí cestou na stý kvet, do košíčka zbiera med.Čo je to ?(včela) S rodičmi si prečítať báseň od Ľudmily Pojavorínskej. Zadanie pre deti↓Opísať dej básne a odpovedať na otázky vyplývajúce z textu ↓ Ľudmila PodjavorinskáMedový HrnčekZa slniečka, skoro zrána,vstala včielka, vybúvaná.Vstala – a už letí, hej!po lúčine zelenej.Na lúčine v slnka jasena stá kvetov rastiePrečítajte si viac o Režim dňa – Medový hrnček[…]