Matematiku môžeme hravou formou učiť už najmenšie deti. Rozvíjať matematické myslenie u detí je dôležité. Pomocou prirodzených hier, ako napríklad s legom, si deti rozvíjajú matematické myslenie hravou a nenútenou formou.
Všetky deti milujú hru s legom, preto Vám prinášame zopár typov, ako sa s legom zahrať a pritom rozvíjať u dieťaťa matematické myslenie.

Budeme potrebovať :
-lego rôznych farieb,
-fixky, farbičky, papier,
-chuť sa zahrať s legom.

 • Lego veže
  Nakreslíme farebné predlohy veží. Deťom pripravíme lego, z ktorého stavajú veže podľa vopred pripravených predlôh. Osvojujú alebo opakujú si pri tom farby, počítanie. Staršie deti Vám s predlohami môžu pomôcť.↓

 • Odhad a meranie pomocou Lega
  Vyberieme si zopár zaujímavých hračiek alebo predmetov rôznych veľkostí. Deti spomedzi predmetov určia, odhadnú ktorý je najväčší, prípadne najmenší. Svoje odhady si overia pomocou lega, ukladaním rovnako veľkých kociek a ich spočítaním. Hračka alebo predmet pri ktorom bude najviac kociek je najväčšia. Deti si opakujú alebo osvojujú pri hre číselný rad, pojmy najväčší, najmenší. ↓
 • Počítaj lupene kvietkov
  Nakreslíme si na papier farebné kruhy s číslami (pre menšie deti s bodkami). Nachystáme si lego skladačky podľa farieb, aké sme nakreslili hlávky kvetov. Deti spočítajú koľko bodiek je v kruhu nakreslených a podľa toho pridajú lego skladačky na kvet (priradia im lupienky). ↓
 • Ktorá skladačka tam patrí ?
  Na farebné papiere obkreslíme rôzne druhy lego skladačiek, možností je ozaj veľmi veľa. Deti musia identifikovať, ktoré skladačky patria na šablónu. Ak šablónu vyplnia, môžu povedať, koľko skladačiek bolo potrebných na jej vyplnenie.↓
 • Ako využiť obal na vajíčka v spojitosti s legom ?
  Pravdepodobne u každého sa doma nájde obal na vajíčka. Predtým, ako by ste ho vyhodili, môžete ho využiť na zaujímavú aktivitu s deťmi.
  Vytvorte si farebné predlohy a deti môžu podľa nich vhadzovať do miesta na vajíčko lego. Cibria si pri tom farby a uvedomujú postupnosť.↓
 • Nakladáme tovar do auta
  Na papier si nakreslíme nákladné autíčka alebo si ich vytlačíme. Na každé auto nakreslíme počet guličiek alebo číslo, koľko chceme, aby dieťa vložilo doň kociek. Deti kocky nakladajú, osvojujú si počítanie. Hru si môžete prispôsobiť podľa seba (napr. vkladať jednu farbu, alebo rôznofarebné kocky, väčšie, menšie skladačky….).↓

Prajeme veľa zábavy 🙂

zdroje:
www.famly.com
www.eduworld.sk
www.pinterest.com

www.blog.prototypr.io

Loading