Naučme sa zimnú básničku a potešme v škôlke pani učiteľku.
Naučiť sa básničku ti pomôže mamička alebo otecko, básnička je jednoduchá, rýmuje sa a ešte si pri tom všetkom precvičíš aj jazýček hovorníček.

Ak si precvičíš jazýček, tak si precvič aj rúčku. Zober ceruzku, farbičky a obtiahni prerušované čiary na zimnom oblečení, obrázok vyfarbi podľa predstáv.
(Deti si pri cvičení rozvíjajú svoje grafomotorické zručnosti, taktiež trénujú správny úchop písadla).

Úloha pre staršie deti
Doplň pomocou ceruzky chýbajúcu pravú stranu rukavičky. Rukavičky vyfarbi podľa fantázie.

zdroj: www.preucitelky.sk

Loading