Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia konzília epidemiológov bude Materská škola Leopoldov od 1. februára 2021 naďalej otvorená iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice.

Žiadame zákonných zástupcov, aby si pri vstupe do budovy MŠ pripravili k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že vykonávajú svoju prácu mimo svojho domu, preukázali sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid 19, s dátumom nie starším ako 28.01.2021 a vyhlásením o bezinfekčnosti (deti, ktoré neboli v MŠ viac ako 3 dni).

Zákonný zástupca môže aj naďalej prihlásiť svoje dieťa individuálne na tel. čísle 0910 905 608, kde mu budú poskytnuté ďalšie informácie.

Deti, ktoré materskú školu momentálne nenavštevujú sú automaticky odhlásené zo stravy.

O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.

S pozdravom,
riaditeľka MŠ Leopoldov

Loading