Oznam pre rodičov !

Vážení rodičia,

nakoľko je situácia naďalej veľmi vážna, organizácia a podmienky Materskej školy Leopoldov od 25.01. – 29.01. 2021 zostávajú nezmenené: len pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórií kritická infraštruktúra alebo nemožnosť pracovať z domu.

Zákonní zástupcovia deti, ktorí pracujú v uvedených kategóriach a ešte potrebujú prihlásiť deti, oznámia túto informáciu na telefónnom čísle
0910 905 608 /t.j. 22.1.2021/.

Neplatí to pre zákonných zástupcov detí, ktoré sú už prihlásené !

Potrebné dokumenty:
-vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
-potvrdenie od zamestnávateľa,
-negatívny test od 27.1.2021.

O ďalšom priebehu od 01.02.2021 vás budeme aktuálne informovať na našej webovej stránke a formou vyhlasovania oznamov MsÚ Leopoldov.

Ďakujeme za pochopenie

Mgr. Katarína Antalová

Loading