Dôležitý oznam !

Vážení rodičia,
nakoľko je situácia naďalej veľmi vážna, prevádzka Materskej školy Leopoldov bude poskytovaná iba zákonným zástupcom detí, ktorí pracujú v kategórii kritická infraštruktúra alebo nemožnosť pracovať z domu. Zákonným zástupcom bude poslaná sms s podrobnými informáciami, žiadame, aby obratom zaslali odpoveď. Deti zákonných zástupcov, ktorí nepatria do týchto kategórií, tiež musia odpovedať na sms, aby boli odhlásení zo stravy.

Ďakujeme za pochopenie.       

Prikladáme vyhlásenie zákonných zástupcov o bezinfekčnosti na vytlačenie
Kliknúť na obrázok, pravým tlačidlom klik, uložiť obrázok ako…
obrázok sa Vám stiahne do počítača a vytlačíte.

                                                              

Vyhlasenie-zakonnych-zastupcov-o-bezinfekcnosti-nove

Loading