Chrobáčikov svet

Počítame s legom

Počítame s legom

Matematiku môžeme hravou formou učiť už najmenšie deti. Rozvíjať matematické myslenie u detí je dôležité. Pomocou prirodzených hier, ako napríklad s legom, si deti rozvíjajú matematické myslenie hravou a nenútenou formou.Všetky deti milujú hru s legom, preto Vám prinášame zopár typov, ako sa s legom zahrať a pritom rozvíjať u dieťaťa matematické myslenie. Budeme potrebovaťPrečítajte si viac o Počítame s legom[…]

Zahrajme sa s nožnicami

Zahrajme sa s nožnicami

Práca s nožnicami je pre deti v predškolskom veku jednou z najvďačnejších aktivít. Strihanie rozvíja jemnú motoriku, zlepšuje koordináciu pohybov prstov a myslenie. Zapája sa rovnaká svalová skupina, ktorá je nevyhnutná pre správne držanie ceruzky. Strihanie si môžeš precvičiť na tomto pracovnom liste. Strihaj podľa prerušovaných čiar ↓ Pridávame zopár obrázkov, ktoré môžeš rozstrihať aPrečítajte si viac o Zahrajme sa s nožnicami[…]

Zimná básnička

Zimná básnička

Naučme sa zimnú básničku a potešme v škôlke pani učiteľku.Naučiť sa básničku ti pomôže mamička alebo otecko, básnička je jednoduchá, rýmuje sa a ešte si pri tom všetkom precvičíš aj jazýček hovorníček. Ak si precvičíš jazýček, tak si precvič aj rúčku. Zober ceruzku, farbičky a obtiahni prerušované čiary na zimnom oblečení, obrázok vyfarbi podľa predstáv.(DetiPrečítajte si viac o Zimná básnička[…]

Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021

Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov bude Materská škola Leopoldov od 1. februára 2021 naďalej otvorená iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Žiadame zákonných zástupcov, aby si pri vstupe do budovy MŠ pripravili k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľaPrečítajte si viac o Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021[…]

Oznam pre rodičov !

Oznam pre rodičov !

Vážení rodičia, nakoľko je situácia naďalej veľmi vážna, organizácia a podmienky Materskej školy Leopoldov od 25.01. – 29.01. 2021 zostávajú nezmenené: len pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórií kritická infraštruktúra alebo nemožnosť pracovať z domu. Zákonní zástupcovia deti, ktorí pracujú v uvedených kategóriach a ešte potrebujú prihlásiť deti, oznámia túto informáciu na telefónnomPrečítajte si viac o Oznam pre rodičov ![…]

Dôležitý oznam !

Dôležitý oznam !

Vážení rodičia,nakoľko je situácia naďalej veľmi vážna, prevádzka Materskej školy Leopoldov bude poskytovaná iba zákonným zástupcom detí, ktorí pracujú v kategórii kritická infraštruktúra alebo nemožnosť pracovať z domu. Zákonným zástupcom bude poslaná sms s podrobnými informáciami, žiadame, aby obratom zaslali odpoveď. Deti zákonných zástupcov, ktorí nepatria do týchto kategórií, tiež musia odpovedať na sms, aby boliPrečítajte si viac o Dôležitý oznam ![…]