Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.15 a č.16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

Ak je dieťa v povinnej 10-dňovej izolácií z dôvodu pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa.

V prípade negatívneho výsledku testu podľa §1 ods.2 písm. a,a §2 ods.2 písm. a, vyhlášky č.16 Úradu verejného zdravotníctva z 30.októbra 2020 je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku.

V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č.16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

zákaz-vstupu-do-budovy

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre rodičov, môžete si ho vytlačiť a vypísať aj doma a následne priniesť do MŠ.

vyhlásenie

Loading