OZNAM ↓

Rodičovská rada dňa 8.10.2020 schválila poplatok do fondu rodičovského združenia 50 EUR na školský rok 2020/2021.

Spôsob úhrady: prevodom na účet RZ v tvare:
IBAN: SK56 0200 0000 0022 4322 6759
uhradiť treba do 15.11.2020
Do poznámky poprosíme uviesť meno dieťaťa.

Loading