október 2020

OZNAM ↓

Rodičovská rada dňa 8.10.2020 schválila poplatok do fondu rodičovského združenia 50 EUR na školský rok...