Chrobáčikov svet

OZNAM ↓

OZNAM ↓

Rodičovská rada dňa 8.10.2020 schválila poplatok do fondu rodičovského združenia 50 EUR na školský rok 2020/2021. Spôsob úhrady: prevodom na účet RZ v tvare:IBAN: SK56 0200 0000 0022 4322 6759uhradiť treba do 15.11.2020Do poznámky poprosíme uviesť meno dieťaťa.