ODHLASOVANIE ZO STRAVY : odhlasuje sa deň vopred , najneskôr do 14.00hod. Pondelok je možné do 7.30 hod.

  • osobne u vedúcej jedálne,
  • telefonicky na tel. č. 0911 354 542: hovorom alebo SMSkou v tvare –ODHLÁSIŤ MENO OD-DO PRÍDE,
  • elektronicky na www.eskoly.sk alebo v aplikácii JEDALEN ,

(pri odhlasovaní je dôležité zrušiť fajočky z celého dňa, teda z desiaty, obeda a olovrantu).

To znamená, že do stravy bude zarátané  automaticky každé dieťa, ktoré nebude odhlásené.

Ak dieťa nestihnete odhlásiť v I. deň,  máte možnosť v čase o 11:15hod si obed odobrať .

Treba však telefonicky oznámiť, že si prídete pre obed, inak sa strava vydá do triedy.

ÚHRADA STRAVNÉHO:

  • šekom- platí sa mesiac vopred. V septembri dostanete šek so sumou na september a október.
  • trvalým príkazom na sumu 31 pre dieťa na celý deň alebo 26  pre dieťa na pol dňa, čiže bez olovrantu.

Predškoláci a DOTÁCIA NA STRAVU

Zákonom schválená        dotácia je 1,20…doplatok rodiča je 0,25 eur.

Neodhlásená strava -1,45= platí rodič

Dieťa v predškolskej výchove má  nárok na dotáciu iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca dieťaťa povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť  plnú výšku za jedlo.

Strava /deň                                 = 1,45 €

Poskytnutá dotácia/deň              = 1,20 €

Rozdiel/doplatok zák. zástupcu = 0,25 €

Zákonný zástupca bude uhrádzať rozdiel 0,25 € za 1 deň.

Rodičia predškolákov dostanú v septembri šek so sumou 30 eur, ktorá pokryje obdobie sept., okt., nov. a december.

Tí rodičia, ktorí nedostanú šek, majú dostatočný preplatok z šk. r. 2019/2020, ktorý pokryje tieto 4 mesiace.

Rodičia predškolákov, ktorí si ešte nezrušili trvalý príkaz, aby tak urobili.

V prípade ďalších informácií sa môžete obrátiť na vedúcu školskej jedálne.

Loading