Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že rodičovské združenie pre všetky deti v Materskej škole Leopoldov sa uskutoční dňa 28.08.2020 o 15:30 hod. v priestoroch Materskej školy Leopoldov. Každá trieda bude mať rodičovské združenie vo svojej triede podľa zoznamov, ktoré bude zverejnené pri vstupných dverách. V súlade s dodržiavaním platných opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a s rozhodnutím ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – vstupujte do budovy iba s ochranným rúškom a pri vstupných dverách použite dezinfekciu rúk.

Buďme disciplinovaní a zodpovední!

Prosím o účasť iba jedného zákonného zástupcu dieťaťa. ĎAKUJEME

riaditeľka MŠ Leopoldov
Mgr. Katarína Antalová

obrázky zdroje:
https://www.mspresovska.sk/kalendar-2/2019/rodicovske-zdruzenie/)

Loading