Pracovné ponuky

Informácie o pracovnom mieste

Pedagogický asistent

Miesto výkonu práce – Štúrova 419/1, Leopoldov

Termín nástupu: 01.09. 2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.08. 2020

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PCAktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, PowePoint, internet, e-mail)

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Minimálne požadované vzdelanie :
úplné stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa pedagogického zameraniaĎalšie požiadavkyPožadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis ,
– doklady o ukončení vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov,
Poslať na adresu materskej školy Leopoldov do 21.08.2020 .

Na základe predložených žiadostí bude vedenie materskej školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

obrázok zdroj: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/volne-pracovne-miesto-na-mestskom-urade/

Loading