Pracovné ponuky

Špeciálny pedagóg

Materská škola, Leopoldov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Štúrova 419/1, Leopoldov

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.8.2020

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PCAktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, PowePoint, internet, e-mail)

VzdelanieVzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov .


Požadované doklady:

– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– doklady o ukončení vzdelaní
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov .
Poslať na adresu materskej školy Leopoldov do 21.08.2020.
Na základe predložených žiadostí bude vedenie materskej školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

zdroj obrázok: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/volne-pracovne-miesto-na-mestskom-urade/

Loading