Dôležitý oznam !

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Leopoldov Mgr. Katarína Antalová, oznamuje, že v súlade s rozhodnutím ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR a po dohode so zriaďovateľom, primátorkou Mesta Leopoldov Mgr. Teréziou Kavuliakovou sa prevádzka MŠ Leopoldov počas mesiacov júl a august, t.j. do konca školského roka 2019/2020 bude riadiť štandardným postupom, ako v iných rokoch. V mesiaci júl je prevádzka zabezpečená od 01.07. do 31.07.2020. V mesiaci august v čase od 01.08 do 31.08.2020 bude prevádzka MŠ Leopoldov prerušená, z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov a dezinfekcie priestorov.

Loading