OZNAM !

Vážení rodičia

Oznamujeme Vám, že z dôvodu uvolnenia opatrení RÚVZ SR a MŠVVaŠ SR sa prevádzka MŠ Leopoldov vracia späť do bežného režimu.

To znamená ↓

  • Prevádzka MŠ Leopoldov bude od pondelka 15.06.2020 od 6:30 – 16:30 hod.,
  • ruší sa meranie teploty a denné podpisovanie Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa,
  • ruší sa 10 min. limit na zotrvanie v priestoroch MŠ,
  • ruší sa limit počtu detí v triedach,
  • v prípade nízkeho počtu detí na triedach sa môžu deti zmiešavať.

Prosíme Vás, aby ste vo vnútorných priestoroch MŠ naďalej používali rúška.

Vedúca jedálne oznamuje:

Tí rodičia, ktorý majú záujem, aby ich deti opäť začali navštevovať MŠ, je nutné prihlásiť dieťa na stravu čo najskôr telefonicky, SMSkou alebo elektronicky, najneskôr však do 15.6.2020 do 7:30 hod.
Inak dieťa nebude prihláse
!

Prihlasovanie na stravu : 0911 354 542 !

ĎAKUJEME

zdroj obrázky:
-www.kindpng.com
-www.webcomicms.net


Loading