Oznam o preplatkoch za šk. r. 2019/2020

Prosím rodičov, ktorých deti už nebudú do augusta navštevovať MŠ, aby si zrušili trvalé príkazy na stravné v banke. Preplatky budú posielané na číslo účtu, ktoré ste uviedli v prihláške.

vedúca ŠJ

Loading