MŠ znovu otvorená

Vážení rodičia,

MŠ Leopoldov opäť otvára svoje brány. Prinášame Vám dôležité informácie v súlade s „Organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020 vydanú ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR zo dňa 19.05.2020.“

 • Prevádzka MŠ Leopoldov bude od 01.06.2020 9 hodinová, v čase od 6:45 – 15:45,
 • zákonný zástupca aj dieťa sú povinní pred vstupom do MŠ nosiť rúško, dodržiavať odstupy (2 m), dezinfikovať si ruky,
 • sprevádzajúca osoba sa bude v priestoroch MŠ pohybovať max. 10 minút, v jednej šatni max. 2 rodičia,
 • zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do skrinky (rúška musia byť podpísané),
 • zákonný zástupca odovzdá dieťa pedagogickému zamestnancovi po zmeraní teploty a dôkladnom umytí rúk dezinfekčným prostriedkom,
 • zákonný zástupca pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni podpíše „vyhlásenie“,
 • zákonný zástupca bude denne podpisovať „prehlásenie“ o zdravotnom stave dieťaťa. Prosíme Vás aby ste si nosili vlastné pero!
 • hračky, alebo iné predmety či pomôcky si deti do MŠ nesmú nosiť !
 • deti budú do MŠ prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti alebo súrodencom, starším ako 10 rokov,
 • nahlasovanie detí na pobyt v MŠ v mesiacoch JÚN, JÚL, AUGUST je záväzné !
 • informácie o opätovnom otvorení MŠ bola poskytnutá všetkým rodičom. Záujem sa zisťoval formou prieskumu. V prípade, že v nasledujúcich týždňoch prejavia rodičia záujem o umiestnenie aj detí, ktoré ešte nenastúpili do MŠ, postupovať sa bude podľa žiadostí, ktoré budú posudzované individuálne,
 • odhlásiť dieťa zo stravy je možné elektronicky alebo na t.č. 0911 354 542 do 14:00 hod. deň vopred, v pondelok do 7:30 hod.

Vážení rodičia,

prosím Vás, aby ste tieto opatrenia rešpektovali a dodržiavali. Veríme, že spoločnými silami túto mimoriadnu situáciu zvládneme.

Informácie a dotazník na stiahnutie← . Prosíme, v prípade možnosti vytlačiť dotazník (druhá strana), vypísať a odovzdať z dôvodu šetrenia času. V prípade, že nemáte možnosť si tlačivo vytlačiť, bude Vám poskytnuté v prvý deň nástupu do MŠ.

zdroj:
www.pinterest.com

Loading