Čo máme v našom mestečku ? ↓

Kostol sv. Ignáca

Pranier v parku na námestí

Železničná stanica

Most na trolaskoch

Staré kino v Leopoldove

Materská škola

Základná škola

Mestský úrad Leopoldov

Väznica

Nový park

Naša primátorka mesta Terézia Kavuliaková

MESTO – DEDINA

Spýtajte sa dieťaťa ako sa volá mesto, v ktorom býva. 5-6ročné deti by mali vedieť celú adresu bydliska.

Vymenujte si názvy obcí alebo miest, kde máte príbuzných, ktoré ste navštívili počas výletu.

Počas prechádzky si vymenujte významné budovy mesta, na čo slúžia.

Návrhy aktivít:


Maľované čítanie

Mesto si môžeme vytvoriť pomocou skladačiek, lega. ↓

Zmeňme kamene na domčeky ↓

Porovnajme si život na dedine a vo veľkomeste. ↓

Vyrobme si činžiaky s ruličiek od toaletného papiera ↓

Domček z obálky ↓

Vystrihnuté a dokreslené domy z papiera. ↓

Mesto a dedina

Bývaš v meste alebo na dedine ? Zakrúžkuj zelenou obrázky ktoré patria skôr na dedinu a žltou obrázky ktoré patria do mesta. Môžu byť niektoré obrázky zakrúžkované aj oboma farbami ? Skús povedať prečo áno

Aktivitu pre deti pripravila pani učiteľka Annka Svetlíková

zdroje:
www.pinterest.com
www.mytrnava.sme.sk
www.slovakregion.sk
www.topky.sk
www.leopoldov.sk

Loading