Dokresli lienkam bodky na ich kabátiky ↓

Zopakujme si geometrické tvary, vystrihni ich a nalep na správne miesto ↓

Všetky jednotky vyfarbi červenou farbičkou a spočítaj ich ↓

Viac alebo menej ↓

Pršia čísla ↓

Hádam každé malé dieťa vie ukázať na prstoch, koľko má rokov. V tomto pracovnom liste majú deti nakresliť toľko vagónikov, koľko majú rokov – môžu si pomôcť prštekmi – za každý prštek nakreslia jeden vagónik. ↓

zdroje:
www.preucitelky.sk
www.nasedeticky.sk
www.youtube.com
www.pinterest.com

Aktivity pripravila pani učiteľka Zuzka Luhová a Anna Svetlíková

Loading