Bystré očko pozor daj,
dobre sa pozeraj
a správny tieň vyberaj.

Zadanie: priraď k veciam a postavám správny tieň ↓

Dáš sa nachytať?

Aktivita na logické myslenie, rozvoj reči a slovnú zásobu.

zdroje:
zvedaveslniecka.sk
pinterest.com

Aktivitu pre deti pripravila pani učiteľka Vierka Lehutová

Loading