Jeden, dva, tri, štyri, päť,
učím sa dnes naspamäť.
Šesť a sedem, osem, deväť,
o chvíľu to budem vedieť.
Chýba mi už iba nula,
k jednotke sa rýchlo gúľa.
Číslo desať už sa hlási,
spočítam si prsty asi.

Počítame do 10
pozrime si spolu video a precvičme si počítanie↓

Zadanie:
Spočítaj predmety v pracovnom liste. Správne číslo alebo počet guličiek dokresli do prázdnych miest príslušného predmetu.

Teraz sa zahrajme na detektíva. Na obrázkoch nájdi 5 rozdielov. Ak to vyriešiš, si šikulka 🙂 ↓

Zadanie:
Aké predmety chýbajú na prázdnych miestach ? Zober si farbičky a ceruzku a dokresli ich 🙂 ↓

Zahrajme sa

Ponúkame hru, kde si môžu vaše detičky zdokonaliť počítanie. Určite máte doma hraciu kocku, plánik si môžete vytlačiť, a označiť hracie miesto môžete figúrkami, plastelínou, čím vás napadne 🙂

Pravidlá hry
-hra je určená pre 2 hráčov,
-každý hráč si vyberie svoju stranu na hracom plániku,
-hru môže začať mladší hráč, alebo ten, kto hodí väčšie číslo na kocke
-Prvý hráč hodí kockou, spočíta bodky na kocke a označí plastelínou alebo figúrkou príslušný počet bodiek(kvetinku) na ťahu bude druhý hráč,
-ak si hodil číslo a máš už kvietok označení tak neoznačíš nič, ale pokračuješ v hre,pokiaľ nemáš označené všetky kvietky,
-vyhrá ten hráč, ktorý má označené všetky kvietky plastelínou alebo figúrkou.

Prajeme príjemnú zábavu 🙂

zdroje:
www.youtube.com
www.preucitelky.sk
www.nasedeticky.sk
www.riekanky.sk
www.detskahracka.sk

Aktivitu pre deti pripravila pani učiteľka Zuzka Mrvová


Loading