Báseň o separovaní

Odpad triedim veľmi rád,
s prírodou som kamarát.
Do nádoby modrej deti,
každý jeden papier letí.
Do žltej zas celkom rád,
odložím prekážajúci plast.
Zelená je milé deti,
iba na sklenené črepy.
A načo je červená ?
Tá je na kov určená.
Separovať poďme všetci,
veď z odpadu budú nové veci.

Milé deti,
pripravili sme si pre vás maľované čítanie o tom, ako triedime odpad. Rodičia si isto s vami veľmi radi príbeh prečítajú 🙂

Otestuj svoje vedomosti v priložených pracovných listoch 🙂

Prajeme príjemnú zábavu 🙂

Na záver si môžete pozrieť krátky príbeh o tom, ako sa Prasiatko Pepa naučilo recyklovať 🙂

zdroje:
ekoucebna.sk
recyklonia.eu
pinterest.com
facebook.com
youtube.com

Aktivitu pre deti pripravila pani učiteľka Dáška Korenková

Loading