Poďme trochu čarovať. Premeníme sa na bágre.
Čarujem, čarujem ako viem,
zo všetkých detičiek bágre vidiet chcem.

Bager, ktorý zbiera kamene

  • Vysypte lego /drevené kocky na kopu.
  • Deti budú bagre.
  • Dajte im menšie krabice (napríklad od topánok) a ich úlohou je zbierať rozsypané kamene lego / kocky do krabice bez toho, že by sa ich chytali rukami, musia iba pomocou krabice. Následne kocky vysypú do väčšej krabice. Túto činnosť vykonávajú dovtedy, kým nevyzbierajú všetky kocky.
  • Hra je ku koncu ťažšia, nasmerujte deti tak, aby nezbierali kocky          do priestoru, ale smerom k veľkej krabici (alebo smerom ku stene), ktorá bude brániť tomu, aby sa kocky odsúvali stále ďalej.

Prikladáme zopár pracovných listov 🙂

Dopravné prostriedky a ich tiene
Zadanie: Pomenujte dopravné prostriedky. Ktorý tieň je zhodný s dopravným prostriedkom? Spojte ich pastelkou.

Bludisko
Zadanie:Nájdite cestičku vláčika ku kockám. Najskôr budete prstom sledovať cestičku a keď si budete istí, že je to tá správna, vyfarbite ju.

Bludisko
Zadanie: Ktorá cestička modrého autíčka vedie ku ružovému autíčku? Dozviete sa, keď ju budete najskôr sledovať prstom a nakoniec farbičkou vyznačíte iba tú správnu.

Zopakujme si trochu počítanie aj pomocou básničiek:

Jeden,dva,tri,štyri,päť,
spočítam si všetko hneď.
Päť prštekov na rúčke,
päť zajacov na lúčke.
Päť mačičiek v kúte mňauká
a päť psíčkov vonku havká.
Päť dní má aj týždeň celý,
stal sa zo mňa počtár smelý.

Ak máme počítanie precvičené, môžeme si to overiť na pracovnom liste 🙂 ↓


Prikladáme ešte omalovánky 🙂

Prajem príjemnú zábavu 🙂

Zdroje:
www.pinterest.com
www.facebook.com – skupina materská škola Žakovce
www.stastnamama.blog
ZSSK – omalovánky
www.zborovna.sk

Aktivitu pre deti pripravila pani učiteľka Dáša Korenková

Loading