Vyzdvihnutie osobných vecí

Vážení rodičia

Momentálna vážna situácia nám nedovoľuje realizovať bežný režim v MŠ, a v súčasnosti nevieme, dokedy bude toto obmedzenie trvať.
Preto sme pre Vás vytvorili v období od 22.04.2020 (stredy) do 30.04.2020  v čase od 9,00 hod. – do 12,00 hod. priestor na to, aby ste si mohli vyzdvihnúť osobné veci Vašich detí.

Samozrejme je nutné prísne dodržiavať nasledovné bezpečnostné pokyny:
1. Pri príchode do MŠ v stanovenom čase zazvoňte a počkajte na príchod pani riaditeľky.
2. Do priestorov MŠ vstupujte s rúškom na tvári.
3. Dodržiavajte bezpečný 2 m odstup.
4. Pre veci príde len jeden člen rodiny, poprosíme bez detí.

Zároveň dávame do pozornosti informáciu pre rodičov, ktorí sa chystajú na zápis svojho dieťaťa do MŠ, že tento termín a čas je určený hlavne pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie z našej webovej stránky. Preto si toto tlačivo môžete v danom čase vyzdvihnúť.

riaditeľka Mgr. Katarína Antalová


Loading