Potrápme si hlavičky

Potrápim si hlavičku, 
 kým vylúštim tajničku.
 Je to pravda a či nie?
 Obrázok mi napovie.
 Hneď to zistím, veru tak,
 veď som dobrý predškolák.

Rozhodni o pravdivosti:
Zadanie: Obrázky si môžeš vytlačiť, rozstrihať a k číslám priradiť správny obrázok s počtom vecí. Alebo jednoducho zober ceruzku a správny počet vecí priraď k číslu v strede.

Pracovný list

zdroje:
www.preucitelky.sk
www.zvedaveslniecko.sk

Aktivitu pre deti pripravila pani učiteľka Vierka Lehutová

Loading