Kamaráti rôznych tvarov do sveta sa vybrali,
prešli celou zemeguľou, veselo si spievali.
Ja som KRUH, ako guľa, každý si ma pekne gúľa.
Ja som ŠTVOREC, ako dom, každý môže bývať v ňom.
Ale, ale, to je chyba, veď vám na ňom strecha chýba.
Vyriešim to ako nik, ja špicatý TROJUHOLNÍK.

Zadanie: Zahrajte sa s kamarátmi Geometríkmi. Jednotlivé geometrické tvary pomenujte a vyfarbite. Skúste pohľadať rôzne geometrické tvary aj na premetoch u vás doma.

Zadanie: Spočítaj geometrické tvary

zdroje:
www.preucitelky.sk
www.zborovna.sk
www.zvedaveslniecka.sk

Aktivitu pre deti pripravila pani učiteľka Vierka Lehutová

Loading