Veľká noc je už za dverami, ale žiaľ tento rok bude pre nás všetkých iná ako po minulé roky. Sme v neľahkej situácií, kedy je pre nás pohyb medzi ľuďmi obmedzený, platí to aj pre kontakt s najbližšími s ktorými netrávime čas v spoločnej domácnosti. Preto, ak tieto sviatky nebudeme oslavovať tak, ako sme zvyknutí, potešme svojich starkých alebo kamarátov milým listom že na nich myslíme 🙂 Môžete im niečo pekné nakresliť, alebo napísať, to už je na vašej fantázií. Aspoň ukážete deťom, ako niekedy prebiehala komunikácia aj bez počítačov, tabletov, mobilov.

Prikladáme Vám vzor Veľkonočného listového papiera. Cestou z nákupu ho môže člen rodiny vhodiť do poštovej schránky alebo zaniesť na poštu a odoslať. Predstavte si tú radosť v očiach adresáta, ak dostane od vás takýto krásny list 🙂

Príjemnú zábavu Vám želám 🙂

Aktivitu pripravila pani učiteľka Adriána Juríková

zdroj: nasedeticky.sk

Loading