Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – výtvarná výchova
Výkonový štandard: Vystrihuje časti obrázkov – spája časti obrázkov lepením
Pomôcky: biely papier, nožnice, lepidlo, vytlačená maketa zvieratka, farbičky, štetce, farby


Pri zhotovovaní zvieratka môžme použiť 3 postupy a to od najľahšieho po najťažší.

Zadanie:
1. Zvieratko si vytlačíme farebne, deti vystrihnú a nalepia všetky časti.

2. Zvieratko si ľubovoľne vyfarbíme farbičkami alebo vymaľujeme farbami, po zaschnutí vystrihneme a nalepíme.

3. Vytlačené zvieratko si vystrihneme a použijeme vystrihnuté časti ako maketu pri obkresľovaní na farebný papier. Ak máme zvieratko obkreslené, vystrihneme si všetky časti z farebného papiera a zlepíme.

Prajeme príjemnú zábavu 🙂

Zdroje: pinterest.com
simplemomproject.com

Aktivitu pre deti pripravila pani učiteľka Lívia Tolarovičová


Loading