Výkonový štandard: Porozumieť zadaniu a vykonať ho podľa pokynov
Vek: Pre deti od 5 rokov
Pomôcky: papier, farbičky, ceruzka
Účel: Precvičenie pravo – ľavej orientácie, sluchu, čísel, grafomotoriky… 🙂

Zadanie:

  • zober si papier a prelož ho na polovicu, otvor ho,
  • na ľavú stranu papiera nakresli slnko a mraky /vyfarbiť/,
  • na pravú stranu nakresli jedno zvieratko ktoré má 4 nohy (napr. prasiatko, psík…) a jedno zvieratko ktoré má 2 nohy (sliepočka, vtáčik…) /vyfarbiť/,
  • na spodok výkresu na ľavú aj pravú stranu nakresli trávičku /vyfarbiť/,
  • do stredu výkresu nakresli jeden listnatý strom a nakresli mu 5 jabĺk /vyfarbiť/,
  • vpravo hore napíš svoje meno,
  • na záver si otoč papier na opačnú stranu a nakresli si niečo podľa vlastnej fantázie, s mamičkou spoločne skontrolujte diktát, prípadné chyby opravte.

Aktivitu pripravila pani učiteľka Adriána Juríková

Loading