Zopakujme si spolu počítanie od 1-10. Pripravili sme si pre detičky pracovný list, ktorý si môžte stiahnuť a spolu s deťmi vypracovať. Deti si počítaním hmyzu a zapisovaním počtu trošku precvičia svoje hlavičky 🙂

Zadanie:
1. Spočítaj zvieratká, nakresli toľko bodiek, koľko je zvieratiek v rámiku. Ak vieš, môžeš zapísať aj číslo.
2. Zvieratká vymaľuj

Aktivita od pani učiteľky Elišky Vachanovej

Loading