Vaše deti poznajú veľa riekaniek, piesní, na ktoré si môžte spolu zatancovať. Môžte sa inšpirovať napríklad touto :

Zaspievajme si pieseň:

1.a, Sedemdesiat sukien mala,
a predsa sa nevydala.

b, :/A ja nemám iba iba jednu,
pýtajú ma až za Viedňu :
/

2. a, Pod oblôčkom vyskakoval,
štyri groše ukazoval
.

b, :/ Dajte mi to dievča dievča vaše,
a ja vám dám štyri groše :/

Choreografia k piesni:
1. a, dievčatá ruky v bok, mierny podrep s vytočením doprava, návrat do tej istej polohy a to isté s vytočením doľava.
b, všetky deti sa chytia za ruky a poskočným krokom idú v kruhu.

2. a, dievčatá kľačia na jednej nohy, ruky v bok. Chlapci podupy v rytme piesne.
b, chlapec a dievča sa chytia za ruky a točia sa.

Verím, že využívate aj internet – youtube, kde sa môžte tiež inšpirovať a nájdete tam množstvo tančekov pre deti.
/ Miro Jaroš, Fíha tralala, Smejko a Tanculienka, Spievankovo a veľa ďalších../

Aktivita od pani učiteľky Anny Svetlíkovej 🙂

Loading