Cvičíme podľa Abecedy

31. marca 2020

Poletuje muška malá (pobehovať a napodobniť let)rada by sa s

Pavúčikovanie

30. marca 2020

Vyrobme si spolu pavúčika 🙂 zabavia sa aj staršie deti,

Počítame do 10

30. marca 2020

Precvič si poznatky v obore do 10 Vytlač si obrázky

Vyrobme si zvieratko

28. marca 2020

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – výtvarná výchovaVýkonový štandard: Vystrihuje

Domáce zvieratá a ich mláďatá

26. marca 2020

Zadanie: Pomenuj zvieratá v prezentácií a ich mláďatá. Pre pohodlné

Zatúlané hlásky

25. marca 2020

Kto sa, deti, pozrie na ne,na tie hlásky zatúlané ?Očká

Diktát pre predškolákov

24. marca 2020

Výkonový štandard: Porozumieť zadaniu a vykonať ho podľa pokynovVek: Pre

Zvieratká na farme

24. marca 2020

Vzdelávacia oblasť: Človek a prírodaVýkonový štandard: Vyfarbiť zvieratká na obrázku

Zoberme si farbičky a ceruzky, precvičíme si ručičky

23. marca 2020

Jar už prišla k nám! radujme sa dietky.Slniečko už teplé

Rytmizácia piesne

22. marca 2020

Pieseň: Prší, prší dážď Motivácia: Kuriatko sa zatúlalo na mamičku