Skríning školskej zrelosti pre predškolákov

Vážení rodičia,

Nástup do školy je v živote dieťaťa veľkou udalosťou a zmenou. Tento deň predstavuje míľnik v jeho doterajšom vývine a zároveň začiatok novej životnej etapy. Škola otvára dieťaťu nové obzory, rozvíja poznanie, namiesto hry prichádza školská práca a plnenie povinností.

Škola, okrem iného znamená zvýšený nárok na jeho poslušnosť, disciplínu, a schopnosť odložiť uspokojenie okamžitých potrieb na neskoršie. Školská zrelosť (spôsobilosť) je názov pre pripravenosť tých duševných schopností, zručností, ktoré umožňujú dieťaťu s úspechom si osvojiť vedomosti a zručnosti v prvej triede.

Školskú zrelosť posudzujú pedagógovi psychológovia. V našej MŠ prebehne posudzovanie školskej zrelosti dňa 24.2. a 25.2.2020 odborníkmi z CPPPaP z Hlohovca. Bližšie informácie Vám ochotne poskytnú pani učiteľky predškolákov.

Loading