Voľby členov rodičov do Rady školy !

Riaditeľka Materskej školy v Leopoldove, Mgr. Katarína Antalová, oznamuje rodičom, že dňa 13.2.2020 (štvrtok) o 16 hodine sa bude v triede Motýlikov konať plenárne rodičovské združenie z dôvodu konajúcich sa volieb z členov rodičov do Rady školy.

Vaša účasť je nutná !

Ďakujem za pochopenie

Mgr. Katarína Antalová,

riaditeľka MŠ Leopoldov

Loading