Krajšie Vianoce pre seniorov

Vianoce sú sviatkami radosti, pokoja, ale predovšetkým dňami, kedy sa spájajú celé rodiny, aby prežili najkrajšie sviatky roka spolu. Niektorí u nás však také šťastie nemajú a prežívajú tieto sviatky osamelo z rôznych dôvodov. Buď sú bez domova, alebo už nemajú príbuzných a okrem bežných dní ostávajú sami aj na Štedrý deň. K osamelým ľuďom patria aj seniori, ktorí žijú v zariadeniach a nikoho nemajú. Ostávajú tak bez svojich najbližších , či malých radostí.

Nás veľmi oslovila myšlienka ľudí zo Slovenska, ktorí zorganizovali zbierku na spríjemnenie Vianoc pre seniorov. Táto akcia niesla príznačný názov “ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“

Keďže sme výchovno – vzdelávacia inštitúcia, už u detí predškolského veku rozvíjame zmysel pre empatiu, toleranciu, spravodlivosť či schopnosť podeliť sa. Dôvod, prečo sa kolektív MŠ Leopoldov spolu s deťmi do projektu zapojil je rozjasniť Štedrý večer darčekmi a vyčarovať krásne Vianoce starenkám a starčekom z Domovu seniorov HARMÓNIA v Hlohovci.

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať rodičom a všetkým, ktorí sa zapojili a svojimi darčekmi nám pomohli štedro naplniť krabičky. Veríme, že vďaka štedrosti nás všetkých vyčaríme seniorom úsmev na tvári.

Ešte raz ďakujeme za Vaše dobré ❤ ❤ ❤

Kolektív MŠ Leopoldov

Loading