POZOR!!! Oznam o zmenách účinnosťou od 1. 9. 2019

0
(0)

Vážení rodičia,

oznamujeme, že na základe schváleného „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Leopoldov č.134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov“

sa účinnosťou od 01.09.2019 mení:

  • výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ( stravné ), ktoré uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (2.finančné pásmo). Platba zákonného zástupcu za jeden stravovací deň na sumu 1,45 eur.
    • V súvislosti so schválenou dotáciou na stravu majú nárok na dotáciu deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky po splnení zákonom stanovených podmienok.

stravník – dieťa MŠ

Materská škola Desiata Obed Olovrant Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady Dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa Úhrada
MŠ denná (stravník – dieťa MŠ) 0,36€ 0,85€ 0,24€ 1,45€
MŠ denná (stravník- dieťa predškolák MŠ) 0,36€ 0,85€ 0,24€ 1,20€ 0,25€
  • Odhlasovanie dieťaťa zo stravy najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa.
  • Splatnosť úhrady školného v sume 13 € najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

zobrazené celkovo 132 x, zobrazené dnes 1 x

Ako sa Vám páčil tento článok?

Kliknite na hviezdičku a ohodnoťte článok!

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ nikto nehlasoval! Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.