Spievanky 2019

Dňa 5.6.2019 sa konala v našej MŠ súťaž v spievaní ľudových piesní : „Spievaj že si spievaj“. Chrobáčikovia z jednotlivých tried vybrali svojich zástupcov, ktorí svoje spevácke, ale i hudobné schopnosti smelo prezentovali pred porotou.

Muzikanti v zložení Ján Šulík, Dušan Olexa a Jaroslav Reho ktorí boli členmi poroty, predviedli výchovný koncert. Predstavili svoje hudobné nástroje : fujaru, píšťalku a akordeón. Deti boli nadšené. Hádali piesne, ktoré muzikanti hrali a spolu s doprovodom si na záver zaspievali.

Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom, darčekom a malou sladkosťou. Ďakujeme všetkým súťažiacim, za krásne výkony, porote za hodnotenie a obecenstvu za podporu.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník 🙂

Prikladáme zopár fotiek 🙂 🙂

Loading