Spevácka súťaž

Dňa 17.5.2019 sa naša MŠ zapojila do speváckej súťaže „Spievanky, spievanky“ , ktorá sa konala v ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec. MŠ Leopoldov prezentovali Miška Ondrišová a Dorotka Valášková.

Miška Ondrišová získala zlaté pásmo a Dorotka Valášková diplom. Naše šikovné speváčky súťažili v kategórií spev s doprovodom hudobného nástroja. Hudobný doprovod na akordeón nám poskytol pán Jaroslav Reha, ktorému aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

Dievčatá svojou účasťou získali novú skúsenosť, prežili príjemné, i keď zo začiatku aj napäté predpoludnie. Dievčatám ešte raz úprimne gratulujeme ku krásnemu úspechu. Veríme, že sa speváckej súťaže zúčastníme aj o rok, pretože treba podporovať a šíriť naše krásne ľudové piesne. Veď sú dedičstvom našich predkov a našej kultúry.

Loading