Oznam !!!

Riaditeľka Materskej školy Leopoldov oznamuje rodičom, že v období
od 01. 08. 2019 – do 31. 08. 2019 bude materská škola zatvorená z dôvodu:

  • potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,
  • dezinfekcie prostredia a hračiek,
  • čerpania dovolenky zamestnancov.

Nástup do materskej školy bude dňa 02.09.2019.

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie, či Vaše dieťa bude v mesiaci Júl navštevovať materskú školu – zisťujeme predpokladaný počet detí.

Prevádzka materskej školy bude do 31.07.2019.

Svoje rozhodnutie hláste u svojej pani učiteľky.

S pozdravom Mgr. Katarína Antalová
riaditeľka MŠ

Loading