Zmluvy

Zmluvy

ČísloPlatná od /
dátum vystavenia
PopisDokumentyPartnerIČOHodnotaDátum zverejneniaPodpis
Zmluva o spolupráci3.9.2018Školské ovocie a zeleninaPlantexPlantex, s.r.o.341414814.5.2018Mgr. Katarína Antalová
Dodatok k zmluve č. 2017-ZO463828.11.2017Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov"Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
EuroTRADING s.r.o.4403148324.05.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom24.5.2018Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajovZmluva PetrovicBezpečnostný technik a technik PO Ing. Dušan Petrovič3725331028.5.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študentov6.4.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študentov SOŠ PgDohodaStredná Odborná škola pedagogická Modra
001627871.6.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o uskutočnení vystúpenia25.6.2018Vystúpenie programu DISKOPARÁDAZmluva- vystúpenieELMA Bratislavská umelecká agentúra34251251163 eur1.6.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študenta14.5.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študenta Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej LauryZmluva Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava318254511.6.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študenta23.4.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študenta Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej LaurySLPK
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava318254511.6.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva č. 1/2018 o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie08.06.2018Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby /ďalej len PZS/ dodávateľským spôsobom osobou oprávnenou na výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby, pre odberateľa, ktorého zamstnanci vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórieZmluva - pracovná zdravotná služba
ATLAS MEDIC s.r.o.
MUDr. Mária Žilková
3626758930 eur12.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o pripojení -služba Internet16.06.2018Všeobecné podmienky "Zmluvy o poskytovaní verejných služieb" uzavretej podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách /ďalej len "ZEK/, a v zmysle ustanovenia § 78 ods. 9 ZEK aj "Zmluvy o pripojení" uzavretej ešte v čase platnosti a účinnosti zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách /ďalej len "Zmluva"/, a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré túto Zmluvu uzavreli.DATAGRAM, s.r.o.
SihotNET, s.r.o.
Hlohová 1
920 01 Hlohovec
3661703214.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o dodávke tovaru03.09.2018dodávka potravínBidfoodBidfood Slovakia, s.r.o.341521994.9.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva03.09.2018dodávka potravínAG FOODS SKAG FOODS SK s.r.o.341445794.9.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpno-predajná zmluva03.09.2018dodávka ovocia a zeleninyZmluvaPAM fruit s.r.o518016716.9.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpno-predajná zmluva03.09.2018dodávka potravínZmluvaGrandfood s.r.o.455101217.9.2018Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 6/1/2018/PL13.08.2018zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup a dodávku zemného plynuZmluva1. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

2. Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1.: 31826385

2.: 36557129
7.9.2018Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 6/1/2018/EL13.08.2018zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup a dodávku elektrickej energieZmluva1. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

2. Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1.: 31826385

2.: 36557129
7.9.2018Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva14.9.2018dodávka výrobkov v rámci programu školské mliekoZmluvaSyráreň Havran, a.s.464754194.10.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe03.09.2018 -
21.06.2019
Zabezpečenie odbornej praxe pre Ivanu Machovú
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava31 825 451
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík16.10.2018Poskytovanie verejných služieb

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469